วันจันทร์ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

การเขียนกระดานดดำรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส


การเขียนกระดานดำรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า


การเขียนกระดานดำรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่ว


การเขียนกระดานดำรูปสามเหลี่ยมด้านเท่า


การเขียนกระดานดำรูปวงกลม


การเขียนกระดานดำตัวเลขฮินดูอารบิก ตัวลขไทย